Laatste update: 10 juni 2022

Bij DPG Media vinden we jouw privacy belangrijk en nemen we de verwachtingen van onze kijkers, lezers, luisteraars en surfers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we die gebruiken en wat jouw rechten in dit verband zijn.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de website www.mijnduurzamewoning.be, de plaats waar je jouw zonnepanelen kan kopen. 

Over DPG Media

DPG Media NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (en met ondernemingsnummer 0432.306.234), is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan ons steeds contacteren via privacy@dpgmedia.be of per post op het bovenstaand adres. 

DPG Media is de Belgische tak van DPG Media Group, dat naast België ook actief is in Nederland en Denemarken. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt door of gedeeld met de Nederlandse en Deense merken van de groep. 

Welke gegevens verzamelt DPG Media?

Als je een aanvraag doet om een persoonlijke offerte te ontvangen en daar op in te gaan, dan verzamelen we de volgende soorten gegevens: 

 • Identificatie- en contactgegevens. Gegevens zoals je naam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer, adres en geboortedatum.
 • Woning- en energiegegevens. Gegevens zoals de afmetingen en structuur van je dak, hoeveel KwH je wenst op te wekken, je interesse in een thuisbatterij. 
 • Betalingsgegevens. Gegevens zoals je creditcardnummer, bankrekeningnummer, betalingsmethode en facturatieadres.  
 • Gebruiksgegevens. Gegevens omtrent jouw gebruik van onze diensten. Wanneer deze gegevens via cookies verzameld worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid. 
 • Gegevens over je apparaat. Gegevens over je apparaat zoals browser type, besturingssysteem, versie, merk, etc. 
 • Communicatievoorkeuren. Gegevens omtrent je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou (via e-mail of telefonisch). 
 • Andere gegevens die je zelf meedeelt. Gegevens die we verzamelen wanneer je ons zelf contacteert. 

Bij de registratie is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan jou te leveren.

Waarvoor worden mijn gegevens verwerkt?

DPG Media verwerkt je persoonsgegevens hoofdzakelijk om je aanvraag in behandeling te nemen, met je te communiceren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Hiervoor maken we steeds gebruik van een toepasselijke wettelijke basis. Afhankelijk van de aard en het doel van de verwerking kan dit de overeenkomst zijn die we met jou afsluiten, een wettelijke plicht of ons gerechtvaardigd belang (bv. om fraude te verhinderen). Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van voornoemde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet gebruiken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Je aanvraag in behandeling nemen en uitvoeren. DPG Media verzamelt de gegevens die noodzakelijk zijn om je een gepersonaliseerde offerte toe te sturen, je aanvraag in behandeling te nemen en die verder af te ronden. Dit omvat tevens de verwerking van alle gegevens omtrent betalingen en gegevens die we aanwenden om problemen binnen onze dienstverlening op te lossen of algemene trends te identificeren. 
 • Communiceren met jou. Om je via verschillende kanalen (telefoon, e-mail en per post) noodzakelijke informatie te verschaffen zoals je gepersonaliseerde offerte, om je te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in onze diensten, om je om feedback te vragen of om onze producten en diensten te promoten of om je een eenmalige reminder te sturen wanneer je afhaakt in de registratieprocedure. Voor bepaalde communicatie kan je je niet afmelden omdat het noodzakelijk is dat je deze ontvangt. 
 • Misbruik en fraudepreventie. Om illegale of vermoedelijk illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. 
 • Naleven van wet- en regelgeving. Om te voldoen aan wet- en regelgeving waar DPG Media onderhevig aan is en het (laten) uitvoeren van audits en controles. Daarnaast kan DPG Media wettelijk verplicht worden om informatie bekend te maken aan bepaalde overheidsinstellingen zoals de politie, het gerecht of de hulpdiensten. 
 • Studies, testen en statistieken bijhouden. Om anonieme, geaggregeerde gegevens bij te houden om intern en extern te kunnen rapporteren over het gebruik van onze diensten. 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

DPG Media verkoopt je persoonsgegevens niet en staat derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor aanwijzing of toestemming geeft. Concreet kunnen we je gegevens met volgende partijen delen: 

 • Dienstverleners. We kunnen gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten. Het is daarbij mogelijk dat deze dienstverleners toegang hebben tot je persoonsgegevens. In ieder geval staan wij hen enkel toe om deze gegevens volgens onze instructies te verwerken en is het hen niet toegelaten om ze voor andere of hun eigen doeleinden aan te wenden. 
 • G&D Energy. Voor het opvolgen en afhandelen van de installatie van je zonnepanelen werken we samen met G&D Energy. Je gegevens worden aan hen doorgegeven en zij contacteren je voor de verdere opvolging. De verdere verwerking van deze gegevens valt onder de toepassing van hun privacybeleid
 • Overige. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken, om fraude op te merken, te voorkomen of anderszins aan te pakken of om de rechten en eigendommen van DPG Media te beschermen. Als er voldoende juridische grondslag voor is, dan kunnen we je gegevens delen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen of in geval van zakelijk overdrachten zoals reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen. 

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden tot 2 jaar na je offerteaanvraag. Gegevens met betrekking tot betalingen die je verricht houden we gedurende 8 jaar bij. 

Jouw rechten

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Daarom kan je onder toepassing van de privacywetgeving jegens DPG Media je recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing uitoefenen. Deze verzoeken kan je aan ons richten via privacy@dpgmedia.be

Verder beschik je ook over het recht op beperking, overdraagbaarheid en bezwaar (tegen direct marketing). Deze rechten kan je uitoefenen door ons te contacteren via privacy@dpgmedia.be.

Als je voor een bepaald gebruik van je gegevens toestemming hebt gegeven, dan heb je het recht om die steeds opnieuw in te trekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven. 

Sommige van de voornoemde rechten zijn niet absoluut. Zo kunnen we in bepaalde gevallen niet voldoen aan je verzoek tot verwijdering omdat we bv. wettelijk verplicht zijn om die gegevens bij te houden of deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst met jou uit te voeren. 

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of digitaal via hun website).

Cookies en gelijkaardige technologieën

Onze website en communicaties kunnen gebruikmaken van cookies en gelijkaardige technologieën zoals pixels. Wanneer de informatie in zo’n cookie een persoonsgegeven uitmaakt, dan is dit privacybeleid integraal van toepassing op de desbetreffende gegevens. 

Meer informatie over de soorten cookies en waarom DPG Media deze gebruikt, kan je terugvinden in ons cookiebeleid

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese privacywetgeving legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. DPG Media doet niet aan dit soort besluitvorming.

Nog vragen over privacy?

In geval van vragen over dit privacybeleid of de verwerking van je gegevens kan je de Data Protection Officer (DPO) van DPG Media contacteren, per e-mail via privacy@dpgmedia.be of per post op het adres van ons hoofdkantoor: DPG Media NV, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, ter attentie van de DPO. 

We zullen af en toe dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Bij ingrijpende wijzigingen in het privacybeleid, zullen we je op de hoogte brengen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.